ติดต่อเจ้าหน้าที่


ส่วนสนับสนุนกิจกรรมและฝึกอบรมดิจิทัล (Digital Agents Activities and Support Division)

อีเมล : daas@thailife.com

เฟซบุ๊ก : กลุ่มปิด Digital Life Partner Thai Life  https://www.facebook.com/groups/lifepartnerthailife/

ID Line : @digital19

งานบริการนักขายดิจิทัล

 • ติดตั้ง  - วิธีใช้งาน - อัปเดต โปรแกรมและแอปพลิเคชันต่างๆ

 • แจ้งปัญหาการใช้งานเครื่องมือการขายดิจิทัล

 • สมัคร - วิธีใช้งานเว็บนักขายดิจิทัล (da.thailife.com)

 • สมัคร - วิธีใช้งานบริการออนไลน์ต่างๆ (อีเมล, เว็บเพจดิจิทัล, สำนักงานตัวแทนดิจิทัล)

 • แจ้งปัญหาการใช้งานเครื่องมือการขายดิจิทัล

ID Line : @digital19

โทร : 02-202-9797 (ศูนย์นย์บริการข้อมูลตัวแทน)

อีเมล : daas@thailife.com


งานสอนเสริมทักษะนักขายดิจิทัล

 • จองเข้าร่วมรับการฝึกสอนเสริมทักษะความรู้เครื่องมือการขายดิจิทัล

โทร : 02-247-0247 ต่อ 01909,01955 และ 01936


งานกิจกรรม และแคมเปญต่างๆ สำหรับสมาชิกนักขายดิจิทัล (DA) และสมาชิกเครือข่ายดิจิทัล (DNA)

 • สมัคร - ดูแล สังคมโซเชียล (กลุ่มเฟซบุ๊ก กลุ่มไลน์)

 • สมัคร - ดูแล สมาชิกนักขายเครือข่ายดิจิทัล (DNA) และ สมาชิกที่ปรึกษานักขายเครือข่ายดิจิทัล (DNA ADVISOR)

 • แคมเปญสนับสนุนนักขายดิจิทัล ร่วมลุ้นของรางวัลต่างๆ

 • ร้องเรียน - แนะนำ - ติชม เจ้าหน้าที่ส่วนฯ

ID Line : @digital19
โทร : 02-247-0247 ต่อ 01911
อีเมล : daas@thailife.com

ส่วนพัฒนาเครื่องมือการขายดิจิทัล (Digital Sales Tools Development Division)

 • พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการขาย

 • เว็บไซต์นักขายดิจิทัล

 • แอปพลิเคชัน

อีเมล : dstd@thailife.com

ศูนย์บริการข้อมูลตัวแทน

 • ข้อมูลกรมธรรม์ของผู้เอาประกัน

 • ข้อมูลงานพิจารณารับประกัน

 • ข้อมูลงานสินไหม

 • ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตตัวแทน

 • ข้อมูลการฝึกอบรม

 • ข้อมูลไทยประกันชีวิตฮอตไลน์

 • ข้อมูลเครื่องมือการขายดิจิทัล 

โทร : 02-202-9797

อีเมล : agentcallcenter@thailife.com


ส่วนการตลาดบนฐานข้อมูล

 • งานสนับสนุนข้อมูลผู้บริหารฝ่ายขาย

 • แนะนำหมวดเมนูข้อมูลบริหารงานขาย

โทร : 02-247-0247 ต่อ01943

อีเมล : dbmarketing@thailife.com

เฟซบุ๊ก : ดาต้าเบส มาร์เก็ตติ้ง

ID Line : mis_thailife

LSP

  • หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิก LSP Club
  • สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก
  • การรักษาสมาชิกภาพ
  • การตรวจสอบผลงาน
  • แต้มสะสม

  โทร : 02 247 0247 ต่อ  3CX : 00716 / 00717 / 05200  

  เฟซบุ๊ก (กลุ่มปิด) : LSP Club


  Digital Agent