ติดต่อเจ้าหน้าที่


ส่วนสนับสนุนกิจกรรมและฝึกอบรมดิจิทัล (Digital Agents Activities and Support Division)

อีเมล : daas@thailife.com

เฟซบุ๊ก : กลุ่มปิด Digital Life Partner Thai Life  https://www.facebook.com/groups/lifepartnerthailife/

ID Line : @digital19

งานบริการสมาชิกนักขายดิจิทัล (DA) และสมาชิกเครือข่ายดิจิทัล (DNA)

 • ติดตั้ง  - วิธีใช้งาน - อัปเดต โปรแกรมและแอปพลิเคชันต่างๆ - แจ้งปัญหาการใช้งานเครื่องมือการขายดิจิทัล

 • สมัคร - วิธีใช้งานเว็บนักขายดิจิทัล (da.thailife.com)

 • สมัคร - วิธีใช้งานบริการออนไลน์ต่างๆ (อีเมล, เว็บเพจดิจิทัล, สำนักงานตัวแทนดิจิทัล)

 • แจ้งปัญหาการใช้งานเครื่องมือการขายดิจิทัล

โทร : 02-247-0247 ต่อ 1930, 1931, 1932, 1933

ID Line : @digital19


 • ติดตั้ง - แจ้งเหตุขัดข้อง Wi-Fi TLI-Digital Agent 

โทร : 02-247-0247 ต่อ 1930-1934


งานสอนเสริมทักษะนักขายดิจิทัล

 • จองเข้าร่วมรับการฝึกสอนเสริมทักษะความรู้เครื่องมือการขายดิจิทัล

โทร : 02-247-0247 ต่อ 1937, 1938


งานกิจกรรม และแคมเปญต่างๆ สำหรับสมาชิกนักขายดิจิทัล (DA) และสมาชิกเครือข่ายดิจิทัล (DNA)

 • สมัคร - ดูแล สังคมโซเชียล (กลุ่มเฟซบุ๊ก กลุ่มไลน์)

 • สมัคร - ดูแล สมาชิกนักขายเครือข่ายดิจิทัล (DNA) และ สมาชิกที่ปรึกษานักขายเครือข่ายดิจิทัล (DNA ADVISOR)

 • กิจกรรมสนับสนุนนักขายดิจิทัล (งานสัมมนา DA Day)

 • แคมเปญสนับสนุนนักขายดิจิทัล ร่วมลุ้นของรางวัลต่างๆ

 • ร้องเรียน - แนะนำ - ติชม เจ้าหน้าที่ส่วนฯ

โทร : 02-247-0247 ต่อ 1941, 1942

ส่วนพัฒนาเครื่องมือการขายดิจิทัล (Digital Sales Tools Development Division)

 • พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการขาย

 • เว็บไซต์นักขายดิจิทัล

 • แอปพลิเคชัน

 • สนับสนุนการขาย

โทร : 02-214-0247 ต่อ 1950

แฟกซ์ : 02-246-4310

อีเมล : dstd@thailife.com

ศูนย์บริการข้อมูลตัวแทน

 • ข้อมูลกรมธรรม์ของผู้เอาประกัน

 • ข้อมูลงานพิจารณารับประกัน

 • ข้อมูลงานสินไหม

 • ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตตัวแทน

 • ข้อมูลการฝึกอบรม

 • ข้อมูลไทยประกันชีวิตฮอตไลน์

โทร : 02-202-9797

อีเมล : agentcallcenter@thailife.com


ส่วนการตลาดบนฐานข้อมูล

 • งานสนับสนุนข้อมูลผู้บริหารฝ่ายขาย

 • แนะนำหมวดเมนูข้อมูลบริหารงานขาย

โทร : 02-247-0247 แฟกซ์ : 02-246-9581

อีเมล : dbmarketing@thailife.com

เฟซบุ๊ก : ดาต้าเบส มาร์เก็ตติ้ง

ID Line : mis_thailife

TMC

 • สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก TMC

 • การรักษาสมาชิกภาพ

 • ตรวจสอบผลงาน

 • แต้มสะสม

โทร : 02-247-0247 แฟกซ์ : 02-246-9943

เฟซบุ๊ก (กลุ่มปิด) : TMC Thailife


Digital Agent