วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสู่การเป็น บริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน
To be an insurance company of sustainability
บน 6 คุณค่าที่สำคัญ คือ

 1. สร้างคุณค่าในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer) ไทยประกันชีวิต เป็น บริษัทประกันชีวิต ที่ลูกค้าชื่นชม (Admired)

 2. สร้างคุณค่าคนในองค์กร (Employee and Agent) ไทยประกันชีวิต เป็นองค์กรที่ห่วงใยพนักงาน (caring)

 3. สร้างคุณค่าให้กับคู่ค้า (Business Partner) ไทยประกันชีวิต เป็น บริษัทประกันชีวิตที่คู่ค้าเลือก (Preferred)

 4. สร้างคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้น (Shareholder) ไทยประกันชีวิต เป็น องค์กรที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Return)

 5. สร้างคุณค่าให้กับสังคม (Society) ไทยประกันชีวิต เป็นองค์กรที่รับผิดชอบและยกระดับคุณภาพชีวิตสังคม (Responsible Corporate Citizen)

 6. สร้างคุณค่าให้กับหน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) ไทยประกันชีวิต เป็น องค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุม (Prudent)


ค่านิยมหลัง (Core Value) - วัฒนธรรมไทยประกันชีวิต (Culture)

 1. เชื่อมั่น ต่อการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล

 2. เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือ ร่วมใจ และความผกพัน เป็นกุญแจแห่งความสำเร็จร่วมกัน

 3. เชื่อมั่น ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ บนพื้นฐานของคสามซื่อสัตย์ และความมั่นคงยั่งยืนของบริษัท

 4. เชื่อมั่น ต่อการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ พัฒนา และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม


พันธกิจ (Mission)

 1. มุ่งมั่น สู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในระดับสากลที่เป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต และสร้างความมั่งคงางการเงินให้กับทุกชีวิต

 2. มุ่งมั่น ต่อการสรรค์สร้าง (Innovativeness) ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตรงใจ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ในช่วงเวลาของชีวิตของลูกค้า

 3. ยึดมั่น ต่อกาสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน ด้วยการแสวงหากำไรที่เหมาะสม (Optimized Profit) ไม่มุ่งแสวงหากำไรสูงสุด (Maximized Profit)

 4. ยึดมั่น ในหลักมนุษยนิยม โดยถือว่า บุคลากรเป็นทรัพย์สิน (Asset) และเป็นทุน (Capital) ที่สำคัญที่สุด

 5. มุ่งมั่น สร้างบุคลากรให้เป็นทั้ง คนเก่ง และ คนดี เพื่อเป็นคู่คิดที่รู้รอบ และรอบรู้ ที่จะเคียงข้างลูกค้าและสังคม

 6. มุ่งมั่น สร้างองค์กรที่พร้อมจะปรับตัว (Adaptive) ด้วยความคล่องแคล่ว (Agile) ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงก้าวข้ามทุกข้อจำกัด

 7. ยึดมั่น ในหลักคุณธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสพร้อมเป็นองค์กรที่ดีของสังคมไทย และสังคมโลก

เพิ่มศักยภาพการบริหารงานขายอย่างเต็มรูปแบบ เข้าถึงข้อมูลบริหารงานขายและบริการที่หลากหลาย ผ่านระบบออนไลน์ที่เหนือชั้น

อัตลักษณ์ใหม่ของการดำเนินงานที่เหนือชั้นกับ เว็บไซต์นักขายดิจิทัล (ดีเอ ออนไลน์) da.thailife.com เปี่ยมประสิทธิภาพด้วยข้อมูลบริหารงานขายที่อัดแน่น ครบถ้วน สมบูรณ์แบบ พร้อมสนับสนุน การดำเนินงานอย่างเต็มศักยภาพ และสัมฤทธิ์ผล สิทธิประโยชน์สำหรับนักขายดิจิทัลเท่านั้น

 1. ข้อมูลบริหารงานขาย เพื่อการบริหารงานอย่างเหนือชั้น กระตุ้นทีมงานด้วยข้อมูลสถิติต่างๆ เช่น เบี้ยประกัน, ค่าบำเหน็จ, ทะเบียนผู้เอาประกัน, ใบอนุญาตหมดอายุ, กรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา, วันเกิดผู้เอาประกัน, โครงการแข่งขัน, ตรวจสอบผลความคืบหน้าการแข่งขันโครงการต่างๆ วางแผนการดำเนินให้ครบเป้าหมาย

 2. ทีแอล ทูป ดูวิดีโอผ่านเว็บ และสามารถอัพโหลดวิดีโอของคุณได้

 3. ทีแอลช้อปปิ้ง ออนไลน์ สั่ง Pre-order สินค้าจากร้านไทยไลฟ์ 52 ได้ง่ายและสะดวก

 4. ทีแอล คัสโตเมอร์ ออนไลน์ บริหารข้อมูลลูกค้าของตนเอง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 5. บ้านไทยออนไลน์ อ่านง่ายๆ ที่ไหนก็ได้ แค่เข้าเว็บดีเอ ออนไลน์

 6. ดาวน์โหลด โปรแกรมสนับสนุนการขาย เอกสารประกอบการขาย คลิปวีดีโอ โบว์ชัวร์แบบประกัน

 7. ตัวแทนดีเด่นระดับประเทศ ผลงานของผู้บริหารฝ่ายขายแต่ละระดับ 5 อันดับสูงสุด ประจำเดือน

 8. ตรวจสอบผลงานตนเอง/ทีมงาน วิเคราะห์ข้อมูลค่าบำเหน็จ และเบี้ยปีแรกของตนเอง/ทีมงาน

 9. TMC สู่ศักดิ์ศรีและเอกสิทธิ์ที่เหนือกว่า กับสโมสร The Manager Club

 10. Wi-Fi สาขา บริการอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้ง่ายๆ ที่สาขา

 11. เว็บเพจนักขายดิจิทัล นามบัตรดิจิทัลประชาสัมพันธ์ตัวเองให้ผู้มุ่งหวังที่เข้าชมเว็บไซต์ไทยไลฟ์ดอทคอมได้รู้จัก (สำหรับผู้บริหารระดับศูนย์ขึ้นไป)

 12. อีเมล @ ไทยไลฟ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการติดต่อสื่อสาร ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยการส่งข้อความต่างๆ พร้อมแนบไฟล์ เอกสาร

 13. เว็บแชท บริการให้คำปรึกษาข้อมูลตัวแทนผ่านระบบออนไลน์

ข้อตกลงในการใช้บริการ (กรุณาอ่านก่อนทำการสมัครสมาชิก)

 1. ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายขายทุกระดับ (ตัวแทน,หน่วย,ศูนย์,ภาค,ฝ่ายฯ,สายฯ,ผอ.ฯ)

  หมายเหตุ: ตัวแทนสามารถสมัครสมาชิกฯ โดยใช้โค้ดฝากค้ำและผู้บริหารหน่วยใหม่ที่ต้องการสมัครสมาชิกฯ จะต้องดำรงตำแหน่งหน่วยไม่น้อยกว่า 10 วัน หรือ มีข้อมูลการแต่งตั้งเข้าระบบสำนักงานใหญ่แล้ว ทั้งนี้ความช้าเร็วขึ้นอยู่กับการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ของเจ้าหน้าที่สาขา

 2. มีความรู้ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

 3. ผู้สมัครจะต้องมีใบอนุญาตและใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ ณ วันที่สมัคร กรณีใบอนุญาตหมดอายุระหว่างการใช้งาน จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้

 4. หลังจากเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จะต้องเข้าใช้งานเว็บไซต์นักขายดิจิทัล (ดีเอ ออนไลน์) da.thailife.com เป็นประจำทุกวัน เพื่อรับทราบข่าวสาร กิจกรรม และรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของท่าน

 5. ตามเงื่อนไขที่ระบบกำหนดไว้ ชื่อสมาชิกและรหัสผ่านที่ได้รับถือเป็นสมบัติส่วนตัวที่ท่านต้องดูแลและรักษา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากท่าน จนทำให้ไม่สามารถใช้บริการได้ เช่น เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วจำไม่ได้เป็นต้น ทุกๆ ครั้งที่เข้าใช้งานในหมวดเนื้อหาต่างๆ ถือเป็นการกระทำภายใต้สมาชิกของท่าน จึงใคร่ขอให้พึงระวัง โดยการเก็บรักษารหัสสมาชิกและรหัสผ่านอย่างเคร่งครัด

เข้าสู่เว็บไซต์นักขายดิจิทัล กด สมัครสมาชิก (เมนูสีแดง) และกรอกรายละเอียดตามลำดับ 1-4 ดังนี้

 1. กรอกรหัสตัวแทน(ตัวเลข 8 หลัก) หรือโค้ดฝากค้ำ(ตัวเลข 5 หลัก)

  หมายเหตุ กรณีดำรงตำแหน่งตัวแทนใช้โค้ดฝากค้ำในการสมัคร, กรณีดำรงตำแหน่งหน่วยขึ้นไปใช้รหัสตัวแทนในการสมัคร

 2. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน(ตัวเลข 13 หลัก) ระบบจะดึงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้อัตโนมัติ

 3. เลือกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 4. กรอกวัน/เดือน/ปี เกิด (ระบบจะส่ง SMS) แจ้งรหัสผ่านเข้าเว็บไซต์ ดีเอ ออนไลน์ ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้เลือกไว้)

  กรณีหากเกิดปัญหาในขั้นตอนการสมัครสมาชิก เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แสดงอยู่ไม่ถูกต้อง เป็นหมายเลขที่ท่านไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือไม่มีหมายเลขให้เลือก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนกิจกรรมและฝึกอบรมดิจิทัล ชั้น 19 โทร 0 2247 0247 ต่อ 1930-1935Digital Agent